Forumson

Karahanlılar dönemine ait eserler ve bu eserler hakkında bilgi

Ödevler Katagorisinde ve TaRiH Forumunda Bulunan Karahanlılar dönemine ait eserler ve bu eserler hakkında bilgi Konusunu Görüntülemektesiniz.->Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك Dîvânü Lüġâti’t-Türk "Türk dilleri Kamusu[1] ( Sözlük )") Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - ...


Reklamı Kapat

Geri git   Forumson > Eğitim - Üniversiteler - Sınavlar > Ödevler > TaRiH

Alt 10-23-2009, 19:28   #1 (permalink)
Operator

Yasal UyarıArkadaşlar Lütfen Konulara Cevap Yazalım iyi veya Kötü Değerlendirelim Emeğe Saygı!
 
Yaso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Jan 2008

Mesajlar: 32,275
Konuları: 30795

Tesekkür: 3
481 Mesajina 1044 Tesekkür Aldi Üye No: 28
REP Gücü : 1000
REP Puanı : 27049
Yaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond reputeYaso has a reputation beyond repute
Seviye: 92 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Aktiflik: 3437 / 3437
Güç: 10758 / 44533
Deneyim: 66%
İletisim

Standart Karahanlılar dönemine ait eserler ve bu eserler hakkında bilgi

 

Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك Dîvânü Lüġâti’t-Türk "Türk dilleri Kamusu[1] (Sözlük)") Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - 1074 yılları arasında yazılan Türkçe - Arapça bir sözlüktür. Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğü olup batı Asya yazı Türkçesi hakkında var olan en kapsamlı ve önemli dil anıtıdır.
forumson.com - Karahanlılar dönemine ait eserler ve bu eserler hakkında bilgi Kökleşik Arap Sözlük bilgisi ilkelerine göre hazırlanmış olan sözlük Kaşgarlı Mahmud'un Türk boyları hakkındaki etraflı bilgisinin yanı sıra Arap Dil bilimi konusunda da esaslı bir eğitim görmüş olduğunu gösterir.
İlk tıpkı el yazımı

Türk Dili'nin en eski ve değerli sözlüğünün elde bulunan tek yazma nüshası 1266 yılında Şam'da yaşayan müstensih[2] Muhammed bin Ebû Bekir ibn Ebi'l-Feth es-Sâvî ed-Dimaşki (Muammad bīn Abū Bakr ībn Abū'l-Fath a-āvī ad-Dimašqī) tarafından temize çekilip 1 Ağustos 1266 (Hicri 27 Şevval 664) Pazar günü tamamlanmıştır.
El yazma nüshası 638 sayfadır ve yaklaşık 9000 Türkçe kelimenin ve cümlenin oldukça ayrıntılı Arapça ve başka dillerde açıklamasını içerir. Ayrıca Türklerin tarihine coğrafi yayılımına boylarına lehçelerine ve yaşam tarzlarına ilişkin kısa bir önsöz ve metin içine serpiştirilmiş bilgiler içerir.
Bulunma ve basım

1915 yılında İstanbul’da tesadüfen Ali Emiri Efendi (1857-1923) tarafından eski Maliye Nazır[3]larından Nafiz Beyin akrabası yaşlı bir hanım tarafından Sahaflar[4] Çarşısı’nda satılması için Burhan Bey’in sahaf dükkanına bırakılan bu Divanü Lugâti’t-Türk’ün birinci nüshası eseri üç lira da bahşiş verip toplam otuzüç liraya satın almıştır.(Ancak daha önceki yüzyıllarda Antepli Aynî ve Kâtip Çelebi de Divan'dan söz ederler.)
Ali Emiri yazması Sadrazam Talat Paşa'nın (1874-1921) araya girmesi ile Kilisli Rıfat Bilge Bey'in (1873-1953) denetimi altında 1915 - 1917 yılları arasında üç cilt hâlinde basılmış hemen bütün dünya Türkologlarının ilgisini çekmiştir.
Breslav Üniversitesi Sâmi dilleri Profesörü Carl Brockelmann 1928 yılında atasözlerini halk edebiyatı örneklerini ve Türk edebiyatı ve dili ile ilgili bulunan bütün kısımları ayrıntılı notlarla sözlüğün Almanca çevirisini yayımlamıştır. Besim Atalay'ın modern Türkçe çevirisi 1940 yılında Türk Dil Kurumu tarafından basılmıştır.
1982 – 1985 yılları arasında Robert Dankoff ve James Kelly tarafından yayına hazırlanan ve çevirisi yapılan önsüz ve fihrist (gösterge) içerikli İngilizce çevirisi Harvard Üniversitesi basımevi tarafından yayınlanmıştır.
Kaşgarlı Mahmud’un eserinin keşfedilmesi ve yayımlanması Türkoloji tarihinde yeni bir devir açan olağanüstü bir olaydır[5]. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati’t Türk kitabı döneminde yazdığı ve o döneme ışık tutan başka bir (Kitabu Cevahirü’n-Nahv fi Lugati’t-Türk) kitabı kayıptır.

Kutadgu Bilig (IPA: [qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) Karahanlı 11nci yüzyıl Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tawgaç Ulug Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser.

Yusuf Has Hacib

Ana madde: Yusuf Has Hacib
Yusuf Has Hâcib 11. yüzyılın başlarında Balasagun'da dünyaya gelmiştir. Balasagun'da yazmaya başladığı Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) isimli eserini 1069'da tamamlayarak Karahanlı hakanlarından Ebû Ali Hasan ibn Süleyman Arslan Hakan'a takdim etmiştir.
Konusu

Kutadgu Bilig her iki Dünya'da da mutluluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hâcib'e göre ahireti kazanmak için bu Dünya'dan el etek çekerek sadece ibadetle zaman geçirmek yanlıştır. Zira böyle bir insanın ne kendisine ne de toplumuna bir yararı olur.; oysa başka insanlara faydalı olmayan kişiler ölüleri andırır; bir insanın erdemi ancak başka insanlar arasındayken belli olur. Asıl din yolu kötüleri iyileştirmek cefaya karşı vefa göstermek ve yanlışları bağışlamaktan geçer. İnsanlara hizmet etmek suretiyle faydalı olmak bir kimseyi hem bu Dünya'da hem de öteki Dünya'da mutlu kılacaktır.
Yusuf Has Hâcib bu yapıtında bilimin değerini de tartışır. Ona göre alimlerin ilmi halkın yolunu aydınlatır; ilim bir meşale gibidir; geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu nedenle alimlere hürmet göstermek ve ilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir. Eğer dikkat edilirse bir alimin ilminin diğerinin ilminden farklı olduğu görülür. Mesela hekimler hastaları tedavi ederler; astronomlar ise yılların ayların ve günlerin hesabını tutarlar. Bu ilimlerin hepsi de halk için faydalıdır. Alimler koyun sürüsünün önündeki koç gibidirler; başa geçip sürüyü doğru yola sürerler.
Yusuf Has Hâcib astronomi bilimini öğrenmek isteyenlerin önce geometri ve hesap kapısından geçmesi gerektiğini söyler. Aritmetik ve cebir insanı kemâle ulaştırır; toplama çıkarma çarpma bölme bir sayının iki katını yarısını ve kare kökünü alma işlemlerini bilen yedi kat göğü avucunun içinde tutar. Her şey hesaba dayanır.
Bir siyasetnâme veya bir nasihatnâme olarak nitelendirilebilecek Kutadgu Bilig Yusuf Has Hâcib'in ve içinde yetiştiği çevrenin ilmî ve felsefî birikimi hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Platon'un devlet ve toplum anlayışı çok iyi bilinmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Bilimin ve bilginlerin değeri anlaşılmıştır; bilim güvenilir bir rehber olarak düşünülmektedir
Kutadgu Bilig Türk dillerinin en temel eserlerinden ve Türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. İslamî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun’lu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır. 'İtalik yazı'İtalik yazı''''İtalik yazı'Kalın yazı''''''=== Yazım tarihi === Eserini Balasagun’da yazmaya başlayan Yusuf 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti’nin merkezi olan Kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebu 'Ali Hasan bin Süleyman Arslan Kara Han)’a sunmuş Han da eseri çok beğendiği için Yusuf’u takdiren “Hâs Hâcib (Uluġ Hâcib)” tayin etmiştir.[1]
İçerikler

Eser insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. İlâveler ile birlikte yaklaşık 88 başlık altında toplanan eserin esas kısmını oluşturan bölüm kısaltılmış mütekarip yani fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūl ve vezniyle yazılmıştır (eserde yalnız bir dörtlük içinde tam mütekarip geçmektedir: bk. 3800-3801). 1.-6520. beyitler mesnevi tarzında kendi arasında kafiyelidir. Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir kısım (beyit 6521-6564) tam mütekarip (fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun) vezninde olup kaside tarzında ve aa ba ca şeklinde devam etmektedir. Zamanenin bozukluğundan ve dostların cefasından bahseden 40 beyitlik bir parça (beyit 6565-6604) ise evvelki parçanın vezninde ve tarzındadır. Kitap sahibi Ulu Hâs Hâcib Yusuf’un kendi kendisine nasihat vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin aslı gibi kısaltılmış mütekarip vezninde ve kaside tarzındadır.
O dönem için Türk edebiyatında yeni olduğu tahmin ve tasavvur edilen aruz ölçüsünün ilâve parçalardaki kafiye dışında şair tarafından pürüzsüz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eser yarı hikâye ve yarı temsil tarzında yazılmış olup arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici monologlara ve canlı tasvirlerin bulunduğu sahnelere yer verilmiştir.
Kaşgârlı Mahmut ve onun eseri Divânü Lügati't-Türk ile çağdaştır hatta hemen hemen aynı yıllarda yazılmış olması o dönem Türkçenin gördüğü itibar açısından da dikkate değer.
Kutadgu Bilig'de ana karakterler şöyledir:
İsim
Anlamı
Meslek
Sembolü
Kün Togdı
"Gün Doğdu"
Hükümdar
Adalet
Ay Toldı
"Ay Doldu"
Vezir
Mutluluk
Ögdülmiş
"Övülmüş"
Bilge
Akıl (ya da Bilgi)
Odgurmış
"Uyanmış"
Derviş
Akıbet (Yaşamın sonu)
Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) Edip Ahmet Yükneki'nin Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle ahlaklı insan olmanın yollarını ahlak ilkelerini açıklamış çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak da isimlendirilir. Eserde dünyayı Allahı insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
Türk nazım birimi dörtlüklerle oluşan bu eserini şair Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig"i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar diliyle yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Atabetü'l Hakayık'ın Kaşgar diliyle Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
Özellikleri

 • Gerçeklerin eşiği anlamına gelmez
Başlık yazısı

.
 • Konusu din ve ahlaktır.
 • Didaktik (öğretici) bir eserdir.
 • Mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
 • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Arapça ve Farsça kelimeler vardır.
 • Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
 • Eserin Konusu:Eser 14 bölümden oluşur.Baştaki 5 bölüm girişşairin {nevi}adını verdiği 8 bölüm asıl konu sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
 • Giriş bölümleri {kaside} biçimiyle (aa ba ca da...) asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü (dörtlüklerle) [aaba] yazılmıştır. Giriş bölümünde 40 beyit asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır. Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.
 • Eser geçiş dönemi edebiyatı ürünüdür.

Divan-ı Hikmet

Vikipedi özgür ansiklopedi

Git ve: kullan ara
Ahmed Yesevi (ö.1166)'nin yazdığı"hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap.
Genel Özellikleri

Yesevilik Tarikatı'nın(!) kurucusu Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlerede yer vermiştir. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır.Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı yapıtı bence İslamiyetin Ural-Altay kültürü ile yorumlanmış bir biçimidir. Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra ;İslamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır. Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri anadolu gizemciliğinin (Tasavvuf) temelini oluşturur. Alevi Kültürünün temeli bu yapıttadır. Yunus Emre'nin Hacı Bektaş Veli'nin Pir Sultan Abdal'ın kaygusuz Abdal'ın düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır.
 • Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir.
 • Hikmet: Hoş hayırlı anlamlarına gelir
 • Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
 • Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Dörtlük ve beyitle yazılmıştır.
 • 144 hikmet ve 1 münacaat'tan oluşur.(2006 yılında bulunan yeni hikmetlerle bilinen hikmet sayısı 217 olmuştur.Dr.Hayati Bice tarafından hazırlanan 5.baskıda yeni hikmetler günümüz Türkçesi ile de yayınlanmıştır.)
 • Eser Karahanlı Türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir
 • İstifham (soru sorma) ve Tecahul-i Arif (bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır.
 • Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
 • Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir.
 • Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir.
 • 63 yaşından sonra toprağın altında yaşamayı seçmiştir.
 • Allah'a yakın olma isteği vardır.
 • Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü nazım biçimi yarım uyak) ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır.
 • Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.Dördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir.
 • Eser 12.yy'a aittir.
 • Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır. Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmişlerdir.
 • Didaktik ve manzum bir eserdir.
 • Ahmet Yesevî 63 yaşından sonra bir çilehane yaptırmış ve kendini ibadete vermiştir. Peygamber Efendimiz gibi 63'ünde ölmek için;Ancak 73 yaşında ölmüştür.
 • Türk Edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslamiyet`ten sonraki Türk Edebiyatı`nın daha önce yazılan Kutadgu Bilig`den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvuf Türk Edebiyatı`nın ilk eseri oluşudur.
 • Eserde Ahmet Yesevi'nin kurucusu olduğu Yesevilik tarikatına ait bilgiler dervişlik üzerine övgülercennet cehennem tasvirleripeygamberimizin hayatı ve mucizeleri anlatılır.
 • Günümüz Türkçesine Dr.Hayati Bice tarafından uyarlanmış ve Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yayına sunulmuştur.

__________________Tüm bölümlerimize yetkili alımları başlamıştır başvurmak için aşşağıdaki linke tıklayınız


Yaso isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Sponsored Links
Cevapla

Bookmarks

Tags
ait, bilgi, bu, dönemine, eserler, hakkında, karahanlılar, ve


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
osmanlının balkanlarda bıraktığı eserler mimari eserler Yaso TaRiH 45 10-09-2010 11:28
farklı yazı türleriyle yazılmış eserler Yaso Türk Dili ve Edebiyat 0 10-19-2009 09:07
osmanlı'nın balkanlarda yaptığı mimari eserler Korax TaRiH 0 10-18-2009 21:24
gezi türü yazılmış olan eserler posseddion Türk Dili ve Edebiyat 1 10-14-2009 21:38
Çiçekle Yapılan Harika eserler 1 Korax Bitki Resimleri 0 09-16-2009 21:58


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 17:14 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Website Statistics
Toplist
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir, yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız doganinternet@hotmail.com email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.
Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to doganinternet@hotmail.com

DMCA.com